ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άξονας 1. Συνοχή στην Κοινωνία

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της συνοχής στην κοινωνία, η εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών, η καταπολέμηση της φτώχειας και η κοινωνική ένταξη για όλους.

Άξονας 2. Συνοχή στην Πόλη

Κύριος στόχος μια συνεκτική όμορφη πόλη, ασφαλής, καθαρή, φωτεινή, φιλική στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, με ενσωματωμένο τον πολιτισμό, ως στοιχείο της καθημερινής ζωής.

Άξονας 3. Συνοχή στην Οικονομία

Κύριος στόχος η αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας.

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κατανομή προϋπολογισμού ανά επενδυτική προτεραιότητα

Η κατανομή προϋπολογισμού ανά επενδυτική προτεραιότητα

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων προσκλήσεων από την ΕΥΔ Περιφέρεια Κρήτης δεν αναμένεται πλέον να ανοίξει κάποια νέα πρόσκληση. Μετά την ένταξη τελευταίων πράξεων, η παρακολούθηση της πορείας μέχρι τη δημοπράτηση γίνεται μέσω του διοικητικού εργαλείου Civil Planner...

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες πεδίου για πολίτες και επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες πεδίου για πολίτες και επιχειρήσεις

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες δύο (2) έρευνες πεδίου με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής (πολίτες, επιχειρήσεις) με σκοπό την καταγραφή της μέτρησης δεικτών εκροών και αποτελέσματος. Η...

Οικονομικά στοιχεία προόδου – Στάδια υλοποίησης της ΣΒΑΑ

Οικονομικά στοιχεία προόδου – Στάδια υλοποίησης της ΣΒΑΑ

Στην παρούσα περίοδο υλοποίησης ο προϋπολογισμός της ΣΒΑΑ ανέρχεται σε 16.050.167,00 €.  Έχουν εκδοθεί έξι (6) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 22.720.000,00 €, ενώ το σύνολο των προσκλήσεων που δεν θα εκδοθεί ανέρχεται σε τρείς (3) και αντιστοιχεί σε...

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΙΑ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΠΟΛΗ

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Το όραμα

Το όραμα για την περιοχή παρέμβασης είναι «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών», Κύρια επιδίωξη είναι οι έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση της συνοχής της πόλης…

Ο στόχος

Ο Δήμος Ηρακλείου δείχνοντας ετοιμότητα και δουλεύοντας με μία ολοκληρωμένη στρατηγική εξασφάλισε μία σημαντική χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης.

Κατηγορίες Δράσεων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) αναπτύσσεται σε μία σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να αναδείξουν και να ενισχύσουν τη συνοχή της οικονομίας, της πόλης, της κοινωνίας.

Δικαιούχοι του έργου

Δικαιούχοι των δράσεων της ΣΒΑΑ είναι: ο Δήμος Ηρακλείου, Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν στη χωρική ενότητα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΛΗ, ΥΠΠΟ, Επιχειρήσεις, Άνεργοι κ.ά., ενώ άμεσα ωφελούμενοι

ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η ανάπλαση των οδών Δικαιοσύνης – Ίδης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και αυτή των οδών Έβανς και 1821, που ακολουθεί, θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για την πόλη μας.
Η δραστική μείωση της όχλησης από την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, η ασφαλής διέλευση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ, αλλά και η αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας φιλικότερης πόλης και μιας μοναδικής ταυτότητας για τον Δήμο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική του κληρονομία και ενδυναμώνοντας την τουριστική & επιχειρηματική του δραστηριότητα.