ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης

Ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1494/Τεύχος Β΄/03.05.2017, έχει ορισθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και ειδικότερα έχει αναλάβει αρμοδιότητες και καθήκοντα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιλογή πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-ανθεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

Στόχος της ΒΑΑ είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η κοινωνικο – οικονομική ενίσχυση της Παλιάς Πόλης και του Παράκτιου Μετώπου, με όχημα τον πολιτισμό μας. Επιδιώκουμε επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, νέες θέσεις εργασίας, ουσιαστική ανάπτυξη μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι με αποσπασματικές δράσεις.

Η τελική στρατηγική της ΒΑΑ προέκυψε μετά από ευρεία διαβούλευση με τους φορείς και τους δημότες του Ηρακλείου.