ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2014 – 2020

Άξονας 1. Συνοχή στην Κοινωνία

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της συνοχής στην κοινωνία, η εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών, η καταπολέμηση της φτώχειας και η κοινωνική ένταξη για όλους.

Άξονας 2. Συνοχή στην Πόλη

Κύριος στόχος μια συνεκτική όμορφη πόλη, ασφαλής, καθαρή, φωτεινή, φιλική στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, με ενσωματωμένο τον πολιτισμό, ως στοιχείο της καθημερινής ζωής.

Άξονας 3. Συνοχή στην Οικονομία

Κύριος στόχος η αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας.

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανάδειξη του ιστορικού ιστού του Ηρακλείου μέσα από 17 εγκεκριμένα έργα της ΣΒΑΑ

Ανάδειξη του ιστορικού ιστού του Ηρακλείου μέσα από 17 εγκεκριμένα έργα της ΣΒΑΑ

Το επόμενο διάστημα, μια σειρά από έργα σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης, ολοκληρώνονται ή υλοποιούνται στο Ηράκλειο, βελτιώνοντας δραστικά την καθημερινότητα των πολιτών αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τον τουρισμό, τον πολιτισμό...

Μία αφίσα αποτυπώνει τη γνωριμία των παιδιών με τα Ενετικά Τείχη

Μία αφίσα αποτυπώνει τη γνωριμία των παιδιών με τα Ενετικά Τείχη

Η συμβολή της νέας γενιάς και ειδικά των παιδιών στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι σημαντική, ως βιωματικός μοχλός εκπαίδευσης στις βασικές αρχές που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη μέριμνα και την αγάπη για την πόλη....

Η βιωματική εκπαίδευση ζωντανεύει τα Ενετικά Τείχη

Η βιωματική εκπαίδευση ζωντανεύει τα Ενετικά Τείχη

Τα παιδιά συμμετέχουν στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου, μελετώντας με βιωματικό τρόπο την ιστορία του τόπου τους, ενώ παράλληλα μπορούν να δημιουργούν και να εκφράζονται. Στην εκδήλωση με θέμα «Τα Ενετικά Τείχη μέσα από τα μάτια των...

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΙΑ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΠΟΛΗ

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Το όραμα

Το όραμα για την περιοχή παρέμβασης είναι «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών», Κύρια επιδίωξη είναι οι έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση της συνοχής της πόλης…

Ο στόχος

Ο Δήμος Ηρακλείου δείχνοντας ετοιμότητα και δουλεύοντας με μία ολοκληρωμένη στρατηγική εξασφάλισε μία σημαντική χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης.

Κατηγορίες Δράσεων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) αναπτύσσεται σε μία σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να αναδείξουν και να ενισχύσουν τη συνοχή της οικονομίας, της πόλης, της κοινωνίας.

Δικαιούχοι του έργου

Δικαιούχοι των δράσεων της ΣΒΑΑ είναι: ο Δήμος Ηρακλείου, Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν στη χωρική ενότητα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΛΗ, ΥΠΠΟ, Επιχειρήσεις, Άνεργοι κ.ά., ενώ άμεσα ωφελούμενοι

ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η ανάπλαση των οδών Δικαιοσύνης – Ίδης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και αυτή των οδών Έβανς και 1821, που ακολουθεί, θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για την πόλη μας.
Η δραστική μείωση της όχλησης από την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, η ασφαλής διέλευση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ, αλλά και η αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας φιλικότερης πόλης και μιας μοναδικής ταυτότητας για τον Δήμο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική του κληρονομία και ενδυναμώνοντας την τουριστική & επιχειρηματική του δραστηριότητα.