Άξονας 2 / 6a για ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Άξονας 2 / 6a για ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Στον Άξονα 2 / 6a με περιεχόμενο: «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης», έχει ενταχθεί η δράση Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση με φορέα Υλοποίησης τον Δήμο...
Άξονας 2 / 6c για εκθέσεις, μουσειακούς χώρους και ανάδειξη του πολιτισμού

Άξονας 2 / 6c για εκθέσεις, μουσειακούς χώρους και ανάδειξη του πολιτισμού

Στον Άξονα 2 / 6c με περιεχόμενο «Εκθέσεις, μουσειακοί χώροι και δράσεις για την προβολή και ανάδειξη των “5+1” πολιτισμών της πόλης» πρόκειται να υποβληθούν οι ακόλουθες δράσεις: 1. Δημιουργία μόνιμης έκθεσης για την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου στην πύλη...
Έκδοση 8ης Τροποποίησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2

Έκδοση 8ης Τροποποίησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2

Εκδόθηκε η 8η Τροποποίηση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». Οι πράξεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι συμβατές με το εγκεκριμένο...
Έκδοση 2ης τροποποίησης στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2

Έκδοση 2ης τροποποίησης στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2

Εκδόθηκε η 2η τροποποίηση στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» για τη Δράση 6.a.he.2: Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και...
Υποβολή Πράξης για την αποκατάσταση Βυζαντινού Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Υποβολή Πράξης για την αποκατάσταση Βυζαντινού Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Υποβλήθηκε η Δράση με Τίτλο Πράξης «Αποκατάσταση-Συντήρηση Βυζαντινού-Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης» για τις εργασίες που αναφέρονται και αποτελούν το Υποέργο 1 με προϋπολογισμό 225.000 € και...
Αποτύπωση και παρακολούθηση της πορείας Στρατηγικής ΒΑΑ

Αποτύπωση και παρακολούθηση της πορείας Στρατηγικής ΒΑΑ

Εντός του 2020, αποτιμήθηκε η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου για το τρέχον έτος. Αναλύοντας τα δεδομένα της υλοποίησης, καταγράφονται τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης...