Ένταξη Δράσης για την αποκατάσταση και συντήρηση του Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου

Ένταξη Δράσης για την αποκατάσταση και συντήρηση του Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου

Εντάχθηκε στον Άξονα 2 / 6c,  η Δράση «Αποκατάσταση και  Συντήρηση Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης (π/υ 380.000 €) με την υπ’ αριθμόν απόφαση ένταξης ΕΥΔΕΠ 1963/06-05-2021. Η δράση...
Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Στον άξονα 2/6α με συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € που αφορά δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνονται οι πράξεις: Πράσινο Σημείο /ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Μάχης Κρήτης (π/υ 1.295.850,17 €), Φορέας Υλοποίησης:...
Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων

Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων

Στον άξονα 2/6c με συνολικό προϋπολογισμό 1.650.000,00 € που αφορά δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών περιλαμβάνονται οι πράξεις: Οργάνωση εποπτικής έκθεσης, με τίτλο «Ηράκλειο – 40...
Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την προαγωγή επενδύσεων στην αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων

Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την προαγωγή επενδύσεων στην αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων

Στον άξονα 2/5b με συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000 €, που αφορά την προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων με την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, περιλαμβάνονται οι πράξεις: Στερέωση...
Οικονομικά Στοιχεία Προόδου για τη ΣΒΑΑ Ηρακλείου

Οικονομικά Στοιχεία Προόδου για τη ΣΒΑΑ Ηρακλείου

Η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων της ΣΒΑΑ Ηρακλείου βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο εξέλιξης. Από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται σε 16.050.167  €,  το σύνολο των ενταγμένων και υπό αξιολόγηση πράξεων ανέρχεται σε 15.431.336,70  € (ποσοστό...
Ολοκλήρωση Προσκλήσεων

Ολοκλήρωση Προσκλήσεων

Στις 31/5 του 2021 ολοκληρώθηκαν οι προσκλήσεις από την ΕΥΔ Περιφέρεια Κρήτης και πλέον δεν αναμένεται να ανοίξει κάποια νέα πρόσκληση. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να προχωρήσουν,  κατόπιν της αξιολόγησης, οι τελευταίες εντάξεις. Μετά την ένταξη των πράξεων η...