Υποβολή ΤΔ για την επενδυτική προτεραιότητα 9i

Υποβολή ΤΔ για την επενδυτική προτεραιότητα 9i

  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Ηρακλείου, υπέβαλε ΤΔ στις 28/02/2020 με τίτλο πράξης: Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας Δήμου Ηρακλείου (περιοχή ΣΒΑΑ Ηρακλείου ) Π/Υ 1.009.500,00€. (Υποέργο 1: «Διαχείριση –...
«Διαμόρφωση – Αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου» εντάχθηκε η πράξη στην επενδυτική προτεραιότητα 6e

«Διαμόρφωση – Αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου» εντάχθηκε η πράξη στην επενδυτική προτεραιότητα 6e

  Εντάχθηκε η Πράξη «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5050964 με δικαιούχους τον Δήμο Ηρακλείου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και συνολικό Π/Υ 4.173.905,60€ (Υποέργο 1: «Διαμόρφωση...
«Στερέωση – Αποκατάσταση Ενετικών Τειχών Ηρακλείου του ανατολικού ευθύγραμμου τμήματος και Orecchione Sabbionarra και στοά πύλης Sabbionarra», εντάχθηκε η πράξη στην επενδυτική προτεραιότητα 6c

«Στερέωση – Αποκατάσταση Ενετικών Τειχών Ηρακλείου του ανατολικού ευθύγραμμου τμήματος και Orecchione Sabbionarra και στοά πύλης Sabbionarra», εντάχθηκε η πράξη στην επενδυτική προτεραιότητα 6c

  Εντάχθηκε η Πράξη «Στερέωση – Αποκατάσταση Ενετικών Τειχών Ηρακλείου του ανατολικού ευθύγραμμου τμήματος και Orecchione Sabbionarra και στοά πύλης Sabbionarra», με κωδικό ΟΠΣ 5050773 και με δικαιούχους τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών...
Υποβολές ΤΔ  για την επενδυτική προτεραιότητα 2c

Υποβολές ΤΔ για την επενδυτική προτεραιότητα 2c

  Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, υπέβαλε ΤΔ στις 31/01/2020 με τίτλο πράξης: «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΣΒΑΑ Ηρακλείου)». Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου υπέβαλε ΤΔ στις 19/12/2019, με MIS 5050774. Ο Ειδικός...
Παράταση υποβολής προτάσεων στον ΑΠ 2 της ΣΒΑΑ Ηρακλείου

Παράταση υποβολής προτάσεων στον ΑΠ 2 της ΣΒΑΑ Ηρακλείου

Δόθηκε 4η τροποποίηση της πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας 2 της ΣΒΑΑ Ηρακλείου (Ομάδα Α΄) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, με νέα ημερομηνία 30/06/2020. (Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Αριθμ. Πρωτ....