Αποτύπωση και παρακολούθηση της πορείας Στρατηγικής ΒΑΑ

Αποτύπωση και παρακολούθηση της πορείας Στρατηγικής ΒΑΑ

Εντός του 2020, αποτιμήθηκε η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου για το τρέχον έτος. Αναλύοντας τα δεδομένα της υλοποίησης, καταγράφονται τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης...
Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2

Η πράξη Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 έχει ενταχθεί με συνολικό προϋπολογισμό 1.340.000 € και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Κτιριακών του Δήμου Ηρακλείου. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου προβλέπεται να πιστοποιείται μέσω της διενέργειας...
Έκδοση νέας πρόσκλησης στον άξονα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Έκδοση νέας πρόσκλησης στον άξονα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Στον άξονα 2/6a, με περιεχόμενο Δράσεις για την Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης και συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € εκδόθηκε η Πρόσκληση 4919/13-10-20 για τις δράσεις: Δημιουργία & Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων π/υ 905.000 €, Προμήθεια...
Πράξη Ανάπλασης και Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Πράξη Ανάπλασης και Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Η πράξη Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με συνολικό π/υ 1.161.500 € που εντάσσεται στον άξονα 2/6e με περιεχόμενο τις Δράσεις Βελτίωσης και Ανάδειξης του Αστικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στο ακόλουθο στάδιο ωρίμανσης: Στο Υποέργο 1...
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» ΕΣΠΑ 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην Πράξη Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών» και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, υλοποιείται το Υποέργο 1 που αφορά την Τεχνική Υποστήριξη...