Ολοκλήρωση Προσκλήσεων

Ολοκλήρωση Προσκλήσεων

Στις 31/5 του 2021 ολοκληρώθηκαν οι προσκλήσεις από την ΕΥΔ Περιφέρεια Κρήτης και πλέον δεν αναμένεται να ανοίξει κάποια νέα πρόσκληση. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να προχωρήσουν,  κατόπιν της αξιολόγησης, οι τελευταίες εντάξεις. Μετά την ένταξη των πράξεων η...
Άξονας 2 / 6a για ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Άξονας 2 / 6a για ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Στον Άξονα 2 / 6a με περιεχόμενο: «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης», έχει ενταχθεί η δράση Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση με φορέα Υλοποίησης τον Δήμο...
Άξονας 2 / 6c για εκθέσεις, μουσειακούς χώρους και ανάδειξη του πολιτισμού

Άξονας 2 / 6c για εκθέσεις, μουσειακούς χώρους και ανάδειξη του πολιτισμού

Στον Άξονα 2 / 6c με περιεχόμενο «Εκθέσεις, μουσειακοί χώροι και δράσεις για την προβολή και ανάδειξη των “5+1” πολιτισμών της πόλης» πρόκειται να υποβληθούν οι ακόλουθες δράσεις: 1. Δημιουργία μόνιμης έκθεσης για την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου στην πύλη...
Έκδοση 8ης Τροποποίησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2

Έκδοση 8ης Τροποποίησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2

Εκδόθηκε η 8η Τροποποίηση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». Οι πράξεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι συμβατές με το εγκεκριμένο...
Έκδοση 2ης τροποποίησης στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2

Έκδοση 2ης τροποποίησης στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2

Εκδόθηκε η 2η τροποποίηση στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» για τη Δράση 6.a.he.2: Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και...