Υλικό Δημοσιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΦΙΣΑ 1 ΑΦΙΣΑ 2 ΑΦΙΣΑ 3 ΑΦΙΣΑ 4 ΑΦΙΣΑ 5 ΑΦΙΣΑ 6 ΑΦΙΣΑ 7 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 2 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ 1 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ 2 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 1 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 2...

Οδηγός Δημοσιότητας

O Επικοινωνιακός Οδηγός Υποχρεώσεων Δημοσιότητας βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014, καθώς επίσης στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος...