Έρευνα πεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Έρευνα πεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Έρευνα με σκοπό την αποτύπωση της εικόνας ως προς τη βελτίωση επισκεψιμότητας και την αύξηση τουριστών σε συνδυασμό με την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης ιστορικών μνημείων καθώς και σύνδεσης αυτών με αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές,...
Δράσεις βελτίωσης και ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος

Δράσεις βελτίωσης και ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος

Στον άξονα 2 6/e με περιεχόμενο την Ανάληψη Δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον...
Δράσεις ανάδειξης και αποκατάστασης πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών

Δράσεις ανάδειξης και αποκατάστασης πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών

Οι Δράσεις 1. Στερέωσης του ορεκιόνε Προμαχώνα και 2. Αποκατάστασης πύλης Σαμπιονάρας συνολικού προϋπολογισμού 1.120.000€ έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στον άξονα 2 /6c Δράσεις Προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος...
Δράσεις ενημέρωσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Δράσεις ενημέρωσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Το έργο Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Π/Υ 100.000€ έχει ενταχθεί και υλοποιείται στον άξονα 2 / 6a με περιεχόμενο τις Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με...
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές

Στον άξονα 2/5b που αφορά την προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών, έχει ενταχθεί και υλοποιείται το έργο προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής...
Αποφάσεις ένταξης στον άξονα 1/2c για τις εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού

Αποφάσεις ένταξης στον άξονα 1/2c για τις εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού

Δημοσιοποιήθηκαν εντός του Ιουλίου οι αποφάσεις ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης για τις πράξεις Ψηφιοποίηση και Προβολή του έντυπου αρχείου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Π/Υ 175.238€ και Διαδραστικό Ηράκλειο (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ) Π/Υ...