Ο Δήμος Ηρακλείου ζητά από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη γνώμη τους στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου ζητά από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη γνώμη τους στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ

Τις απόψεις των πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αλλά και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ενίσχυση της εικόνας του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού, ζητά ο Δήμος Ηρακλείου με δυο διαδικτυακές έρευνες που υλοποιούνται...
Σχεδιασμός διεξαγωγής έρευνας πεδίου

Σχεδιασμός διεξαγωγής έρευνας πεδίου

Την επόμενη περίοδο έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίηση των 2 Ερευνών Πεδίου με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθεί μέτρηση δεικτών...
Έργα της ΣΒΑΑ Ηρακλείου που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης

Έργα της ΣΒΑΑ Ηρακλείου που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης

Στα υπό αξιολόγηση έργα εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις: «Θωράκιση προσήνεμου μώλου Λιμένα Ηρακλείου έμπροσθεν του φρουρίου Κούλε» π/υ 1.395.250 €, Φορέας Υλοποίησης Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Εντάσσεται στον Άξονα 2/5b – Προαγωγή επενδύσεων για την...
Τα ενταγμένα έργα στη ΣΒΑΑ Ηρακλείου

Τα ενταγμένα έργα στη ΣΒΑΑ Ηρακλείου

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των προσκλήσεων από την ΕΥΔ Περιφέρεια Κρήτης, οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των ενταγμένων έργων για τα οποία έχουμε αναφερθεί αναλυτικά και σε προηγούμενες ενημερώσεις για τη ΣΒΑΑ Ηρακλείου. Στον συνδεδεμένο πίνακα αναφέρονται οι τίτλοι...
Ένταξη Δράσης για την αποκατάσταση και συντήρηση του Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου

Ένταξη Δράσης για την αποκατάσταση και συντήρηση του Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου

Εντάχθηκε στον Άξονα 2 / 6c,  η Δράση «Αποκατάσταση και  Συντήρηση Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης (π/υ 380.000 €) με την υπ’ αριθμόν απόφαση ένταξης ΕΥΔΕΠ 1963/06-05-2021. Η δράση...
Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Υποβολή νέων Δράσεων στον άξονα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Στον άξονα 2/6α με συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € που αφορά δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνονται οι πράξεις: Πράσινο Σημείο /ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Μάχης Κρήτης (π/υ 1.295.850,17 €), Φορέας Υλοποίησης:...