Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2

Η πράξη Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 έχει ενταχθεί με συνολικό προϋπολογισμό 1.340.000 € και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Κτιριακών του Δήμου Ηρακλείου. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου προβλέπεται να πιστοποιείται μέσω της διενέργειας...
Έκδοση νέας πρόσκλησης στον άξονα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Έκδοση νέας πρόσκλησης στον άξονα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Στον άξονα 2/6a, με περιεχόμενο Δράσεις για την Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης και συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € εκδόθηκε η Πρόσκληση 4919/13-10-20 για τις δράσεις: Δημιουργία & Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων π/υ 905.000 €, Προμήθεια...
Πράξη Ανάπλασης και Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Πράξη Ανάπλασης και Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Η πράξη Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με συνολικό π/υ 1.161.500 € που εντάσσεται στον άξονα 2/6e με περιεχόμενο τις Δράσεις Βελτίωσης και Ανάδειξης του Αστικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στο ακόλουθο στάδιο ωρίμανσης: Στο Υποέργο 1...
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» ΕΣΠΑ 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην Πράξη Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών» και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, υλοποιείται το Υποέργο 1 που αφορά την Τεχνική Υποστήριξη...
COVID-19 και κίνδυνοι καθυστερήσεων στην υλοποίηση Στρατηγικής ΒΑΑ

COVID-19 και κίνδυνοι καθυστερήσεων στην υλοποίηση Στρατηγικής ΒΑΑ

Η υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ για το 2020, συμπίπτει στο μεγαλύτερο μέρος της, με την περίοδο της πανδημίας του Covid – 19 που έπληξε από το Φεβρουάριο του 2019 και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη ματαίωση των τεχνικών συναντήσεων με φυσική παρουσία, την καθυστέρηση...
Έρευνα πεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Έρευνα πεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Έρευνα με σκοπό την αποτύπωση της εικόνας ως προς τη βελτίωση επισκεψιμότητας και την αύξηση τουριστών σε συνδυασμό με την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης ιστορικών μνημείων καθώς και σύνδεσης αυτών με αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές,...