• Ταχυδρομικά: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
  • Τηλεφωνικά: 2813-409000 (κέντρο)
  • Τηλεμοιoτυπία (Fax): 2810-227180
  • email: vaa@heraklion.gr
  • web: vaa.heraklion.gr
  • Facebook: vaa.heraklion