ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης

Επικοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1494/Τεύχος Β΄/03.05.2017, έχει ορισθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και ειδικότερα έχει αναλάβει αρμοδιότητες και καθήκοντα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιλογή πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-ανθεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

  • Ταχυδρομικά: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
  • Τηλεφωνικά: 2813-409000 (κέντρο)
  • Τηλεμοιoτυπία (Fax): 2810-227180
  • email: info@heraklion.gr