Στοχεύοντας στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη για το Ηράκλειο

Η  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη,  τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών» εφαρμόζεται στην παλιά πόλη, σε τμήματα της παράκτιας αστικής ζώνης στα δυτικά και στα ανατολικά της και οριοθετείται από τους δρόμους, Λ. 62 Μαρτύρων, Πυράνθου, Γ. Γεωργιάδη, Γερονυμάκη, Λ. Σ. Καζαντζίδη, του Δήμου Ηρακλείου. Αποτελεί τμήμα ευρύτερης περιοχής, όπου έχει εκπονηθεί το  Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).

Η περιοχή που επιλέχθηκε συγκεντρώνει τα απαραίτητα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ως προτεραιότητα την παλιά πόλη, τις υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού χώρου καθώς και τη σύνδεση της παλιάς πόλης και της Κνωσού με το παράκτιο μέτωπο και το λιμάνι – κόμβο κρουαζιέρας.

Αναλυτικά η Στρατηγική μας