ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης

Στρατηγική ΒΑΑ

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Το όραμα και ο στρατηγικός στόχος του Δήμου Ηρακλείου διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις από εγκεκριμένα στρατηγικά πλαίσια χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και τα ειδικά στρατηγικά πλαίσια, στο υπερτοπικό ή/και στο τοπικό επίπεδο, συνεκτιμώντας τα υφιστάμενα δημογραφικά – κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα διαμορφωμένα χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και του περιβάλλοντος.

Στη λογική αυτή, το όραμα για την περιοχή ΣΟΑΠ – ΒΑΑ, είναι «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών».

Η Περιοχή Παρέμβασης ΒΑΑ περιλαμβάνει την παλιά πόλη και τμήματα της παράκτιας αστικής ζώνης στα δυτικά και στα ανατολικά της και οριοθετείται από τους δρόμους, Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Πυράνθου, Γ. Γεωργιάδη, Γερονυμάκη, Λεωφ. Στ. Καζαντζίδη.