Ανάπλαση των Βασικών Οδών Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β)/Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

 

Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι

 

Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου