1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_3 με τίτλο «Δράση 2.c.he.1:  Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

(ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία 28-09-2019)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2Γ