Δικαιούχοι των δράσεων της ΣΒΑΑ είναι: ο Δήμος Ηρακλείου, Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν στη χωρική ενότητα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΛΗ, ΥΠΠΟ, Επιχειρήσεις, Άνεργοι κ.ά., ενώ άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της ΣΒΑΑ είναι το ευρύ κοινό, άνδρες και γυναίκες, πολίτες του Δήμου Ηρακλείου καθώς και ειδικές κοινωνικές ομάδες (νέοι και νέες, γυναίκες, άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι).

Ο προϋπολογισμός της ΣΒΑΑ διαμορφώνεται στα 16.050.167 €, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το τέλος του 2023.