Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αναπτύσσεται σε μια σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να αναδείξουν και να ενισχύσουν τη συνοχή, της οικονομίας, της πόλης, της κοινωνίας

 

Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού.

 • Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής και πολιτιστικής προβολής.
 • Πολιτισμικός εκπαιδευτικός τουρισμός – μια καινοτόμος πιλοτική δράση στην πόλη.
 • Δράσεις ανάδειξης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης της Αγίας Αικατερίνης και τόνωσης του θρησκευτικού τουρισμού.

Υπηρεσίες και εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ενίσχυση αυτών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Ενίσχυση Επιχειρήσεων για εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών για ανάδειξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενιαίας ταυτότητας εντός της περιοχής ΒΑΑ.

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε Δημόσια Κτίρια

 • Ενεργειακή αναβάθμιση Α’, ΣΤ’ και Ζ’ ΚΕΠΑ.
 • Αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου της Loggia.

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο

 • Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού και συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β).
 • Διαμόρφωση Λεωφόρου Καλοκαιρινού.
 • Αναβάθμιση ανοιχτών χώρων ενετικών τειχών – ενοποίηση ποδηλατόδρομου παραλιακού δρόμου και ενετικών τειχών.
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Ελευθερίας.

Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων σχετικών με το κλίμα.

 • Έργο αποκατάστασης παραθαλάσσιου τμήματος των ενετικών τειχών.
 • Έργο αποκατάστασης ενετικού λιμενοβραχίονα και έμπροσθεν τμήματος του φρουρίου Κούλε στο λιμάνι του Ηρακλείου.
 • Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – φορέας εξαρτημάτων με μέγιστες δυνατότητες και εκτός δρόμου, το οποίο προσφέρει απεριόριστη ευελιξία σε όλες τις καιρικές εδαφικές συνθήκες.

Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα).

Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

 • Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων.
 • Ημιφορτηγό όχημα υποστήριξης λειτουργίας πράσινων σημείων.
 • Δημοσκοπικοί αποδέκτες φίλτρων τσιγάρου (vote by your cigarette).
 • Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών με αναδευτήρα.
 • Προμήθεια απορριμματοδεκτών ανακύκλωσης.
 • Δημιουργία και ανάπτυξη Πράσινων Σημείων.

 

Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

 • Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης ανά ομάδα στόχο για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος αποκομιδής τύπου πόρτα-πόρτα εντός της παλιάς πόλης.

Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών.

 • Ανάδειξη βυζαντινού ενετικού τείχους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο του ΥΠΠΟΑ επί της Α. Δικαιοσύνης.
 • Αποκατάσταση και ανάδειξη του Μεγάρου Κοθρή.

Εκθέσεις, μουσειακοί χώροι και δράσεις προβολής και ανάδειξης των 5+1 πολιτισμών της πόλης.

 • Μόνιμη έκθεση ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη στοά Μακάσι
 • Δημιουργία μόνιμης έκθεσης για την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου στην πύλη Παντοκράτορα και την ΝΑ χαμηλή πλατεία.
 • Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ «Κρήτη 5+1 Πολιτισμοί».

Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών και για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 • Τοπικά σχέδια για την κοινωνική συνοχή και την ενεργό ένταξη.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.