Ο Δήμος Ηρακλείου δείχνοντας ετοιμότητα και δουλεύοντας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική εξασφάλισε μία σημαντική χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης μας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση καθώς και την κοινωνική και οικονομική ενίσχυση της παλιάς πόλης και του παράκτιου μετώπου του Ηρακλείου. Χρησιμοποιώντας ως όχημα τον σημαντικό πολιτισμό της πόλης μας, επιδιώκουμε την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ουσιαστική ανάπτυξη μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.