Το όραμα για την περιοχή παρέμβασης είναι «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών», Πόλη για να Ζεις.  Κύρια επιδίωξη είναι οι έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση της συνοχής της πόλης, δηλαδή την αποκατάσταση των «κενών» που αποκόπτουν τη σύνδεση της παλιάς πόλης και του παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το λιμάνι και επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομίας, της πόλης και της κοινωνίας. Η περιοχή που επιλέχθηκε συγκεντρώνει τα απαραίτητα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ως προτεραιότητα την παλιά πόλη, τις υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού χώρου καθώς και τη σύνδεση της παλιάς πόλης και της Κνωσού με το παράκτιο μέτωπο και το λιμάνι – κόμβο κρουαζιέρας.