Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2104-2020. Λήξη υποβολής προτάσεων : 12/5/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.b.1

KAΔ_2.b.1