1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης»: proskl_2b1_1_tr_all_ada