Εντάχθηκε η Πράξη «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5050964 με δικαιούχους τον Δήμο Ηρακλείου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και συνολικό Π/Υ 4.173.905,60€ (Υποέργο 1: «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Διαδρομής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου, που αφορά οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και φυτεύσεις», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Σήμανσης – Προβολής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της Πόλης του Ηρακλείου, που αφορά σε σημάνσεις και ψηφιακές εφαρμογές με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας του ισόπεδου τμήματος», Υποέργο 3: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, στο πλαίσιο του έργου: Διαμόρφωση – Αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου»).