• Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, υπέβαλε ΤΔ στις 31/01/2020 με τίτλο πράξης: «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΣΒΑΑ Ηρακλείου)».
  • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου υπέβαλε ΤΔ στις 19/12/2019, με MIS 5050774.
  • Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΕΛΜΕΠΑ υπέβαλε ΤΔ στις 31/01/2020, για λογαριασμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για το Μουσείο Αγίας Αικατερίνης.
  • Το Τμήμα Βικελαίας Βιβλιοθήκης υπέβαλε ΤΔ στις 03/02/2020, με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και προβολή του έντυπου αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης».