1η Τροποποίηση του αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Πρόσκληση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις – υποδείξεις της ΕΥΚΕ

1_tropo_SYXNES 1_2.b.1_ada