Τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 2b1 Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ:

proskl_2b1_2_tr_all_ada