Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρεια Κρήτης με ανακοίνωση της στις 24/6/20 διευκρινίζει ότι λόγω του περιβάλλοντος συνεχιζόμενης προστασίας από τη διάδοση της πανδημίας COVID-19 ή άλλες ενδεχόμενες καταστάσεις κινδύνου, δεν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης των έργων στο πλαίσιο της Δράσης 9.i.he.1 «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)». Σχετική πρόσκληση προγραμματίζεται να επανεκδοθεί εφόσον και όταν διαμορφωθεί αρμοδίως, ένα νέο – επικαιροποιημένο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.