Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνικών προβολής και ανάδειξης των ιερών κειμηλίων της Κρητικής Σχολής αγιογραφίας, με στόχο τη διατήρηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  τους.  Στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται δράσεις  για την εφαρμογή ξενάγησης στο εσωτερικό του Μουσείου με δυνατότητα επαυξημένης πραγματικότητας και δύο εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για τη μετάβαση των επισκεπτών στην εποχή της Κρητικής Σχολής αγιογραφίας καθώς και του ίδιου του μοναστηριακού συμπλέγματος της Αγίας Αικατερίνης.