Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη και δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής υπηρεσίας στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού που στοχεύει στην επαύξηση της βιωματικής εμπειρίας του επισκέπτη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Περιλαμβάνει καινοτόμες εφαρμογές- προβολής και πολλαπλών τρόπων θέασης  του «αθέατου» κόσμου της μινωικής εικονογραφίας, τόσο «κατά χώραν», στον φυσικό χώρο δηλ. του Μουσείου, μέσω διαδραστικών οθονών και ειδικής προβολής, αλλά και μέσω συσκευών Android και iOS.