Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την ψηφιοποίηση του υπόλοιπου αρχείου της σημαντικής κρητικής εφημερίδας «Η Πατρίς» από τις χρονιές 1958-1990. Επιπλέον, προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί και να τεκμηριωθεί μια σειρά από άλλες σημαντικές εφημερίδες της Κρήτης καθώς και ένα ακόμη σπάνιο και πολύτιμο αρχείο, αυτό του Δημοτολογίου του Δήμου Ηρακλείου για τα έτη 1825 έως 1925. Τα ψηφιακά αρχεία, που θα παραχθούν, πρόκειται να  προσαρμοστούν ώστε να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορικών Εγγράφων