Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας ΒΑΑ_2C_ΗΕ_5  Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) . Οι πράξεις που κατατέθηκαν είναι οι ακόλουθες: