Έρευνα με σκοπό την αποτύπωση της εικόνας ως προς τη βελτίωση επισκεψιμότητας και την αύξηση τουριστών σε συνδυασμό με την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης ιστορικών μνημείων καθώς και σύνδεσης αυτών με αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές, πρόκειται να διεξαχθεί ηλεκτρονικά εντός του 2020. Υπεύθυνη για την υλοποίηση της έρευνας και τη διεξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων είναι η ανάδοχος εταιρεία για την τεχνική υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Δήμου Ηρακλείου.