Δημοσιοποιήθηκαν εντός του Ιουλίου οι αποφάσεις ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης για τις πράξεις Ψηφιοποίηση και Προβολή του έντυπου αρχείου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Π/Υ 175.238€ και Διαδραστικό Ηράκλειο (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ) Π/Υ 217.600€, με φορείς υλοποίησης τον Δήμο Ηρακλείου Τμήμα Βικελαίας και Τμήμα Τουρισμού αντίστοιχα. Οι πράξεις εντάσσονται στον άξονα 1/2c με περιεχόμενο Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού.