Οι Δράσεις 1. Στερέωσης του ορεκιόνε Προμαχώνα και 2. Αποκατάστασης πύλης Σαμπιονάρας συνολικού προϋπολογισμού 1.120.000€ έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στον άξονα 2 /6c Δράσεις Προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών. Φορέας υλοποίησης το Υπουργείο Πολιτισμού. Στον ίδιο άξονα είναι υπό υποβολή το έργο Αποκατάσταση, συντήρηση, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ενετικού τείχους Ηρακλείου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης.