Στον άξονα 2 6/e με περιεχόμενο την Ανάληψη Δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται τα έργα Ανάπλαση, βιοκλιματική αναβάθμιση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Π/Υ 1.161.500€ και φορέα υλοποίησης την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου καθώς και το έργο Διαμόρφωση, αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης του Ηρακλείου Π/Υ 4.173.905€ με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Παλαιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου.