Το έργο Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Π/Υ 100.000€ έχει ενταχθεί και υλοποιείται στον άξονα 2 / 6a με περιεχόμενο τις Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Στον ίδιο άξονα αναμένεται η πρόσκληση για τις υπόλοιπες δράσεις,.