Στον άξονα 2/5b που αφορά την προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών, έχει ενταχθεί και υλοποιείται το έργο προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου Π/Υ 104.160€ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ηρακλείου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Προς υποβολή το Έργο αποκατάστασης παραθαλάσσιου τμήματος των ενετικών τειχών με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ηρακλείου, τα έργα Αναβάθμισης, ενίσχυσης του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης στην περιοχή Αγίας Τριάδας και ο Αρχαιολογικός έλεγχος με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης καθώς και το έργο αποκατάστασης Ενετικού Λιμενοβραχίονα και έμπροσθεν τμήματος του Φρουρίου Κουλέ με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.