Η πράξη Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 έχει ενταχθεί με συνολικό προϋπολογισμό 1.340.000 € και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Κτιριακών του Δήμου Ηρακλείου. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου προβλέπεται να πιστοποιείται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, πριν την οριστική παραλαβή του έργου. Στην παρούσα φάση ωρίμανσης έχει γίνει δημοπράτηση του έργου, έχει προκύψει έκπτωση 53,74% και το τελικό ποσό προς συμβασιοποίηση είναι 620.152 €