Η πράξη Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με συνολικό π/υ 1.161.500 € που εντάσσεται στον άξονα 2/6e με περιεχόμενο τις Δράσεις Βελτίωσης και Ανάδειξης του Αστικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στο ακόλουθο στάδιο ωρίμανσης: Στο Υποέργο 1 «Ανάπλαση των Βασικών Οδών Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου» υπογράφηκε σύμβαση ποσού 484.548,95 € με ανάδοχο την Γ.Σ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Στο Υποέργο 2 που αφορά τα Έργα Ύδρευσης η ΔΕΥΑΗ έχει υπογραφεί σύμβαση με ποσό 74.299,99 € με ανάδοχο την ΕΚΩΝ GROUP ΙΚΕ.