Στην Πράξη Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών» και φορέα υλοποίησης το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, υλοποιείται το Υποέργο 1 που αφορά την Τεχνική Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση ΣΒΒΑ με ανάδοχο την Εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ και το Υποέργο 2-Δημοσιότητα ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου με ανάδοχο την εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΙΚΕ.