Η υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ για το 2020, συμπίπτει στο μεγαλύτερο μέρος της, με την περίοδο της πανδημίας του Covid – 19 που έπληξε από το Φεβρουάριο του 2019 και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη ματαίωση των τεχνικών συναντήσεων με φυσική παρουσία, την καθυστέρηση υλοποίησης δράσεων, την ματαίωση διαγωνισμών και την παράταση άλλων, ως απόρροια της επιβολής δύο κύκλων καραντίνας (lockdowns) σε οριζόντιο επίπεδο στη χώρα.