Στον Άξονα 2 / 6c με περιεχόμενο «Εκθέσεις, μουσειακοί χώροι και δράσεις για την προβολή και ανάδειξη των “5+1” πολιτισμών της πόλης» πρόκειται να υποβληθούν οι ακόλουθες δράσεις: 1. Δημιουργία μόνιμης έκθεσης για την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου στην πύλη Παντοκράτορα και την ΝΑ χαμηλή πλατεία με Φορέα Υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 2. Μόνιμη έκθεση ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη στοά Μακάσι με Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Παλαιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου. Οι μελέτες των έργων βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση στον άξονα λήγει στις 31/05/2021.