Υποβλήθηκε η Δράση με Τίτλο Πράξης «Αποκατάσταση-Συντήρηση Βυζαντινού-Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης» για τις εργασίες που αναφέρονται και αποτελούν το Υποέργο 1 με προϋπολογισμό 225.000 € και φορέα υλοποίησης την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Το Υποέργο 2 της ίδιας Πράξης αφορά την Κατασκευή Στεγάστρων για την προστασία του Ενετικού Τείχους με προϋπολογισμό 155.000 € και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ηρακλείου.  H πράξη έχει υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας και αναμένεται η αξιολόγηση της.