Στον άξονα 2/6c με συνολικό προϋπολογισμό 1.650.000,00 € που αφορά δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών περιλαμβάνονται οι πράξεις:

  • Οργάνωση εποπτικής έκθεσης, με τίτλο «Ηράκλειο – 40 αιώνες ιστορίας» στην Πύλη του Παντοκράτορα των ενετικών τειχών της πόλης του Ηρακλείου (π/υ 432.000,00 €). Πρόταση από φορέα υλοποίησης: Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
  • Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη στοά Μακάσι (π/υ 749.248,59 €). Πρόταση από Φορέα υλοποίησης: Δήμος Ηρακλείου, Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών.