Στα υπό αξιολόγηση έργα εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις:

  • «Θωράκιση προσήνεμου μώλου Λιμένα Ηρακλείου έμπροσθεν του φρουρίου Κούλε» π/υ 1.395.250 €, Φορέας Υλοποίησης Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Εντάσσεται στον Άξονα 2/5b – Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών (Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων σχετικών με το κλίμα)
  • «Πράσινο Σημείο / ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Μάχης Κρήτης» π/υ 1.295.850,17, Φορέας Υλοποίησης Δήμος Ηρακλείου. «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου π/υ 790.202,40. Οι δύο πράξεις εντάσσονται στον Άξονα 2/6a – Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.