Το επόμενο διάστημα, μια σειρά από έργα σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης, ολοκληρώνονται ή υλοποιούνται στο Ηράκλειο, βελτιώνοντας δραστικά την καθημερινότητα των πολιτών αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και αλλάζοντας ριζικά τη φυσιογνωμία της πόλης. O στόχος της ΣΒΑΑ, που είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η κοινωνικο – οικονομική ενίσχυση της Παλιάς Πόλης και του παράκτιου μετώπου, επιτυγχάνεται δίνοντας ώθηση σε κεντρικούς άξονες όπως η Συνοχή στην Οικονομία, η Συνοχή στην Πόλη, η Συνοχή στην Κοινωνία. Μέσα από τη ΣΒΑΑ το Ηράκλειο αλλάζει μορφή και μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, μια αξιοβίωτη πόλη που στοχεύει σε μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το 2030.

Δείτε ΕΔΩ το σύνολο των εγκεκριμένων έργων και ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο.