Η συμβολή της νέας γενιάς και ειδικά των παιδιών στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι σημαντική, ως βιωματικός μοχλός εκπαίδευσης στις βασικές αρχές που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη μέριμνα και την αγάπη για την πόλη. Το ειδικό έντυπο, που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή των μαθητών του 49ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στις δράσεις της ΣΒΑΑ, αποτυπώνει τη γνώση και τη βιωματική εμπειρία που αποκόμισαν τα παιδιά μαθαίνοντας για την ιστορία του τόπου τους μέσα από την προσέγγιση και τη μελέτη των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου.

Δείτε ΕΔΩ το ειδικό έντυπο – αφίσα που αποτυπώνει την εργασία των μαθητών του σχολείου