1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_2 : Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_2 : Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων – νέα ημερομηνία λήξης υποβολής 16-11-2018) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_1 με τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α’»

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_1 με τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α’» (ως προς τον προϋπολογισμό και την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία 28-06-2019) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_3 με τίτλο «Δράση 2.c.he.1: Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_3 με τίτλο «Δράση 2.c.he.1:  Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία 28-09-2019) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ...

Πρόσκληση ΒΑΑ_he_3 : Δράση 2.c.he.1 : Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ Προϋπολογισμός : 400.000 € Έναρξη : 14-5-2018 Άξιολόγηση : Συγκριτική Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης»...

Πρόσκληση ΒΑΑ_he_2 : Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4γ Προϋπολογισμός : 1.200.000,00 € Έναρξη : Άξιολόγηση : Συγκριτική Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της...

Πρόσκληση ΒΑΑ_he_1 : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α΄

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6α, 6γ, 6ε Προϋπολογισμός : 7.920.000 € Έναρξη : 1/8/2017 Άξιολόγηση : Άμεση Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των...