Πρόσκληση ΒΑΑ_he_1 : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α΄

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6α, 6γ, 6ε Προϋπολογισμός : 7.920.000 € Έναρξη : 1/8/2017 Άξιολόγηση : Άμεση Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των...

Πρόσκληση ΒΑΑ_he_1 : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α΄

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6α, 6γ, 6ε Προϋπολογισμός : 7.920.000 € Έναρξη : 1/8/2017 Άξιολόγηση : Άμεση Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των...

Πρόσκληση ΒΑΑ_he_1 : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α΄

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6α, 6γ, 6ε Προϋπολογισμός : 7.920.000 € Έναρξη : 1/8/2017 Άξιολόγηση : Άμεση Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των...

Πρόσκληση ΒΑΑ_he_1 : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α΄

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6α, 6γ, 6ε Προϋπολογισμός : 7.920.000 € Έναρξη : 1/8/2017 Άξιολόγηση : Άμεση Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των...

Πρόσκληση ΤΒ-Ο1 : Δράση Τ.Β.1: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προϋπολογισμός : 4.375.000 € Έναρξη : 7-12-2015 Άξιολόγηση : Άμεση Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 για τη Δράση Τ.Β.1: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»...